Finanční analýzy a oceňování

V CYRRUS, a.s. je analytický tým naší nejcennější komoditou. A díky CYRRUS CORPORATE SOLUTION může nyní pracovat i pro vás. Díky tomu, že v našem týmu máme i soudní znalce, dokážeme i oceňovat nemovitosti a podniky.

Ekonomické analýzy

Náš ekonomický tým je vám plně k dispozici pro vypracování analýz:

Na ekonomická témata: makroekonomické analýzy, sektorové analýzy, analýzy měnových kurzů či komodit.

Zpracujeme ucelený přehled o situaci v dané oblasti nebo pravděpodobnostní výhled do budoucna. A nezáleží na tom, jestli se jedná o geografickou oblast České republiky nebo jinou část světa

Dopadů kulturních, sportovních či jiných akcí na veřejné finance.

Spočítáme, jak významný pozitivní dopad bude mít vaše aktivita na veřejné finance skrze výběr daní účastníků/návštěvníků. Tato analýzy může posloužit jakou podklad pro žádost o veřejnou dotaci.

Analýzy trhu a tržní konkurence

Analýza vnějšího okolí a potenciálu může sloužit pro založení firmy, rozvoj podnikání, uvedení nového produktu na trh či změnu obchodní či produktové strategie. Náš tým zpracuje přehled o daném trhu a jeho potenciálu, konkurenci v oboru a připraví SWAT analýzu.

Oceňování podniků a nemovitostí

Náš tým soudních znalců vypracuje nezávislé ocenění nemovitosti, nemovitostního SPV či jakéhokoli podniku, části podniku či jednotlivého projektu. A to jak pro úřední účely (daně, vklady do majetku, dražby, vypořádání SJM, dědictví), tak i pro účely obchodně-právní (prodej či nákup podniku, fúze apod). Oceňovali jsme bytové domy, developerské projekty i hotely. Zvládneme jakoukoliv nemovitost v jakémkoliv stavu.

Rizikové profily firem

Každý investor nebo věřitel by měl znát svou protistranu. Nejen kvůli tomu, jestli s jakou pravděpodobností může očekávat své peníze nazpět, ale také za jakou cenu by měl půjčit či jakou návratnost investice by měl očekávat. My jsme vyvinuli unikátní model posouzení kreditního rizika, které dovede stanovit rizikový profil společnosti. Taková analýza by měla být nedílnou součástí jakékoli půjčce právnickým osobám či kapitálového vstupu do firmy.

Tomáš Menčík

Tomáš Menčík

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, dvou studijních programů v USA a Lichtenštejnsku, působí ve finančním sektoru už 12 let. Na začátku kariéry pracoval v poradenské divizi firmy Deloitte, následně působil jako analytik v Penzijním fondu České pojišťovny. Od roku 2012 pracuje ve společnosti CYRRUS, kde se přes analytické pozice posunul na pozici finančního ředitele. Od roku 2013 je držitelem titulu CFA a v roce 2020 se stal soudním znalcem v oboru oceňování podniku. Z toho plynou i oblasti, ve kterých je Tomáš jako doma: oceňování firem, due dilligence, identifikace a nastavování KPIs, zajišťování externího financování nebo odměňovací schémata.

Pojďme se potkat

Napište nám do formuláře, jaké služby poptáváte, a naplánujeme videokonferenci nebo vás pozveme na kafe na některou z našich poboček. První krok je jen na vás.

+420 538 705 748

info@cyrruscs.cz

Budova Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha

Budova Platinium, Veveří 111, Brno

Budova Smart Innovation Center SKELET, 28. října 111, Ostrava

Kontaktní formulář byl úspěšně odeslán.

Budeme Vás kontaktovat zpět nejpozději do dvou pracovních dnů.